• رنگ: طلایی و کروم
  • مناسب: پرچم تشریفات (ایستاده)
  • جنس فلز: برنجی

خرید پایه پرچم مدل پنجه شیری