فروش میله پرچم مخصوص پرچم های تبلیغاتی ساحلی

  • میله های ساحلی تماما وارداتی
  • جنس: آلومینیوم و فیبرکربن
  • ارتفاع 2/5M – 3M -4M

خرید پک میله پرچم ساحلی