طهران پرچم تولید کننده پایه گرانولی و میله پرچم ساحلی فوق العاده با کیفیت

  • ارتقاع میله 3 متری وارداتی
  • پایه گرانول 50cm*50cm
  • حدود 9 کیلوگرم وزن
  • انعطاف پذیر و مقاوم در برابر باد
  • این مدل پایه با واسطه ثابت

خرید میله پرچم ساحلی با پایه گرانولی