پرچم دهیاری

تولید انواع پرچم های مورد نیاز دهیاری از صفر تا صد با بهترین قیمت توسط تولیدی طهران پرچم.

انواع پرچم کاربردی دهیاری های ایران

  1. پرچم رومیزی
  2. پرچم اهتزاز
  3. پرچم تشریفات
  4. انواع ریسه

پرچم رومیزی دهیاری
پرچم تشریفات دهیاری
پرچم اهتزار دهیاری
انواع ریسه دهیاری

آیا داشتن این پرچم ها برای دهیاری ها ضروری می باشد؟

برای پاسخ با این سوال باید توجه داشت که دهیاری یک سازمان مدنی نیمه دولتی است و عملکردی شبیه به شهرداری در روستاهای سراسر کشور دارد. از این رو برای جلب اعتماد مردم و نشان دادن وابستگی به دولت و ایجاد همبستگی باید از پرچم ایران و لوگو رسمی دهیاری استفاده کرد.

در این میان پرچم اهتزاز که نشانه قدرت و پایداری ایران عزیزمان می باشد نقش به سزایی در به نمایش درآوردن سربلندی و همبستگی همه روستاها دارد