پرچم ها و نقش آنها در ایجاد هویت سازمانی

دسته بندی مقالات
1400.07.14
هویت سازمانی؛ بدین معنی است که سازمانی به سمت جلو حرکت کرده، در مسیر پیشرفت باشد و از مسیر خود […]

هویت سازمانی؛ بدین معنی است که سازمانی به سمت جلو حرکت کرده، در مسیر پیشرفت باشد و از مسیر خود خارج نشود. که بدون شک به دست آوردن هویت سازمانی برای هر سازمانی مهم و حیاتی است چرا که هویت سازمانی شما نشان میدهد که در ذهن بیننده چگونه دیده می شوید و با چه مشخصه ای به یاد آورده می شوید.

حال برای داشتن هویت سازمانی می توان کارهایی از قبیل تبلیغات محیطی، مجموعه نشان ها و یا مجموعه شعارها و اقداماتی که باعث ماندگار شدن شما در ذهن مخاطبتان می شود، انجام دهید.

پرچم چگونه می تواند به ایجاد هویت سازمانی یک سازمان کمک کند؟

همانطور که در بالا ذکر شد برای داشتن هویت سازمانی کارهایی میتوان انجام داد که یکی دیگر از این کارها و مهمترینشان، استفاده از پرچم در مجموعه کاری و سازمان ها می باشد. چرا که پرچم ها می توانند تاثیرگذارترین عامل شکل گرفتن یک سازمان و هویت بخشیدن به آن باشند. این کار به صورت چاپ عکس و یا نماد و لوگوی مشخص بر روی یک پرچم صورت می گیرد.

که با چاپ نشان و یا شعار مجموعه کاریتان می توانید در ذهن مخاطبان خود ماندگار شده و همچنین تغییرات چشمگیری را در مجموعه سازمانی خود ایجاد نمایید. از جمله ی این تغییرات هنگام چاپ و نصب پرچم می توان به تبلیغ شدن مجموعه کاریتان، ثبت شدن در ذهن افراد و مهمترین آنها ایجاد هویت سازمانی اشاره نمود. که پرچم ها دارای نمونه و مدل های متنوعی از جمله پرچم رومیزی، پرچم تشریفات، پرچم ایران و … با طراحی های متفاوت می باشند و از مهمترین پرچم ها در ابتدا، پرچم کشورها است و بعد از آن پرچم با طرح و نشان دلخواه شما است.

پیشنهاد مطالعه: انواع پارچه پرچم

خرید و چاپ پرچم در راستای کسب هویت سازمانی

پرچم-هویت-سازمانی

 

پرچم عضو جدا نشدنی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، نظامی و ورزشی ملت هاست و همواره حضور پررنگ پرچم ها را میتوان در همه ی حوزه های فردی و اجتماعی مشاهده نمود. از انواع پرچمهای مورد استفاده میتوان موارد زیر را نام برد:

پرچم رومیزی

پرچمی کوچک است که روی میز کارکنان و میز کار مدیر یک اداره و یا سازمان قرار می گیرد، همچنین می تواند تاثیر زیادی در شکل گیری هویت سازمانی داشته باشد.

محصولات ما: قیمت پرچم رومیزی

پرچم تشریفات

این نوع پرچم ها، در سایز و جنس های متنوع و متناسب با انواع مراسمات تولید می شوند و روی میله ای ایستاده قابل نصب می باشند. و به همین دلیل در تبلیغات و هویت سازمانی یک شرکت تاثیرگذار خواهد بود.

پرچم کشورها

پرچم هایی که در نشست های بین المللی و مراسمات به صورت جداگانه بر روی پرچم تشریفات چاپ می شوند. و یکی از الزامات هتل ها، شرکت های بین المللی و آژانس های هواپیمایی، داشتن پرچم کشورهای مختلف و قراردادن آنها در معرض دید عموم است.

 پرچم ایران نیز در سایزهای متفاوت تولید و عرضه می گردد و به عنوان نماد ملی و هویتی هر مجموعه ای شناخته می شود، لذا استفاده از آن در هر مجموعه ای مهم است.

نتیجه اینکه

پرچم؛ باعث حفظ غرور و احترام کشورها، ثابت شدن حاکمیت ملی و ترکیبی از معنای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور است. که استفاده از پرچم ها یکی از روش های نوین در تبلیغات و ایجاد هویت هویت سازمانی و ملی می باشد.

گردآوری توسط: طهران پرچم